Att Bygga Arkitektritat

När ni bestämt er för att bygga ett arkitektritat hus är det mycket som ska ordnas. Det kan kännas överdrivet krångligt och överväldigande i bland, men det måste göras. Att försöka skynda igenom hela processen är ingen bra idé; det kommer antagligen göra så att det tar längre tid. Men när ni väntar på besked, studerar kontrakt och regler, och försöker ordna finansiering så kom i håg vad ni får när resan är slut. Ert drömhus, ritat och byggt bara för er, efter era önskemål.Arkitektritat

Bygglov

Att få bygglov och bygglovsritningar  är inte något som sker i en handvändning. Ett otal regler ska saktas. Hur stort får huset vara relativt tomten? Var på tomten får det placeras? Hur påverkas miljön? Och så vidare i till synes all oändlighet. Efter att ansökan lämnats in till kommunen ska ni normalt få besked inom tio veckor. Tio långa veckor.

Kostnader

Om pengar inte är något problem och ni kan betala kontant så är det bara att gratulera. De flesta kommer dock att behöva banklån. Kontakta flera olika banker, och studera deras villkor.

Vem bygger?

Om den arkitekt ni anlitar är kopplad till en byggfirma så besparar det er en del besvär. Fördelen med att anlita arkitekt och byggfirma separat är att ni har större kontroll över bygget, och möjligen kan få ett lägre pris. Nackdelen är att ni behöver hålla kontakt med två olika företag. Med en arkitekt knuten till en tillverkare förenklas det hela betydligt.

Kontrakt

Var väldigt noga med avtal och kontrakt, så ni slipper eventuella obehagliga överraskningar längre fram. Vad händer om bygget inte håller tiden, till exempel? Skriv inte under något som ni inte läst igenom och förstått till fullo.

Om det finns några som helst oklarheter, så begär klargöranden. Försäkra er också om att alla kostnader och utgifter finns angivna i kontraktet. Skriv aldrig under i tron att kontraktet ”självklart” täcker det ni förväntar er. Det är inte roligt att plötsligt stå där med rumpan bar och skägget i brevlådan.

Försäkringar

Vid husbygge finns det ett flertal relevanta försäkringar. Vissa av dem måste du teckna då de är obligatoriska. Ansvarsförsäkring och allriskförsäkring tecknas av entrepenören, med dig som medtecknare på allriskförsäkringen.

Byggfelsförsäkring är obligatorisk, och täcker byggfel som upptäcks inom tio år efter att bygget slutbesiktigats

Färdigställandeskydd är också obligatoriskt. Det täcker kostnader för saker som behöver rättas till efter slutbesiktningnen, eller om tillverkaren går i konkurs under bygget.

Det finns även andra, frivilliga, försäkringar som kan vara bra att ha. Ta reda på så mycket information som möjligt, och bestäm dig för vilka du känner att du behöver.

Att tänka på… Arkitektritat

Arkitektritat hus med havsutsiktEtt arkitektritat hus är en stor investering. Inte bara vad gäller pengar; det är ett unikt hus som ni förhoppningsvis ska bo och trivas i många år framåt. Om det då är något som visar sig inte passa så är det värre än att ha kastat pengarna i sjön. Inte nog med att ni inte är nöjda, det har dessutom kostat en masa extra. Så här är några punkter för att hjälpa er att tänka efter före:

Utseende

Arkitekthus med runda formerDet första att tänka på är utseende. Även om det är möjligt att drömma fram sitt drömhus ur tomma intet så är det inte det vanliga. Studera huskataloger, åk runt och fotografera hus ni tycker ser bra ut. Även om ett arkitektritat hus ska vara unikt, så måste ni ändå utgå från nånting. Låt er inspireras det som redan finns för att få fram er idé om ett drömhus.

Läge

Hur ska huset placeras och konstrueras för bäst utsikt? Åt vilket håll vill ni ha morgonsol respektive kvällssol? Hur påverkar tomtens storlek och beskaffning vilken planlösning och storlek som är möjlig, och vad ni kan tänkas få bygglov för? Och sist men inte minst; hur passar det hus ni tänkt er in i miljön? Även om huset taget för sig ser fantastiskt ut, kanske det inte all passar in i den omgivning där det ska byggas.

Funktionalitet

Kom i håg att ett hus först och främst är till för att bo och leva i. Tänk noga efter vilka funktioner ni vill ha i huset, och vilken planlösning. Vill ni ha hobbyrum och gästrum, och hur stort behöver vardagsrum och matsal vara om ni ska ha gäster?

Att experimentera allt för vilt är oftast en dålig ide. De klassiska planlösningarna är klassiska eftersom de visat att de fungerar väl. Om utseende och funtionalitet står i konflikt med varandra är det oftast bättre att välja funktionalitet.

Framtid

Kommer ni skaffa barn i framtiden? Eller vill ni ha gästrum för när barnbarnen på besök? De krav som ställs på huset kommer med all sannolikhet att ändras allteftersom åren går. En del saker kan man ändra efter hand, medan andra är som de är. Försök tänka er in er levnadssituation om tio, tjugo år, och planera efter de krav ni då kan tänkas ha (det skadar inte att fråga era föräldrar). Det gäller speciellt sådant ni inte kan ändra utan dyr och långdragen ombyggnation.

Kom också i håg att det som är trendigast just nu mycket väl kan vara helt passé om några år. Följ inte modet slaviskt, utan försök göra något mer tidlöst. Det håller bättre i det långa loppet.

Kostnad & Pris för arkitektritade hus

arkitektritade husAtt arkitektritade hus är dyrare än massproducerande diton är något som alla känner till. Och som så ofta är med saker som alla vet, är det inte alltid sant. Ett arkitektritat ritat hus behöver inte nödvändigtvis vara speciellt mycket dyrare, om det alls blir dyrare över huvud taget.

Det finns många olika faktorer som spelar in. Till exempelvis kan ett arkitektritat hus anpassas för en tomt där du inte kan bygga ett kataloghus, vilket kan innebära ett lägre pris
Kostnaden för att anlita en arkitekt ligger normalt mellan 700-800 kronor per timme.

Beroende på hur involverad och detaljerad ni vill att arkitekten ska vara kan alltså priset variera kraftigt. Vill ni att hon i princip ska vara med tills ni flyttar in, blir arvodet naturligtvis betydligt högre än för en arkitekt som bara gör en byggritning och lämnar er när bygget startar.

Hur känd arkitekten är påverkar också priset. Om Frank Lloyd Wright eller Alvar Aalto fortfarande var i livet så skulle de nog inte nöja sig med en timlön på 700 kronor för att rita ert hus. För de flesta som vill ha ett arkitektritat hus är det här nog inget större problem.

Så länge arkitekten är kompetent och kan förverkliga era idéer så räcker det gott. Men för den som vill ha något lite extra kan det innebära en högre kostnad. Å andra sidan så behöver en ung arkitekt som vill göra sig ett namn inte vara sämre, tvärtom. De kan till och med vara billigare än genomsnittet, och eftersom hon vill visa upp sig kommer hon att göra sitt absolut bästa.

Kom också i håg att det kan bli dyrt att spara. Att välja lite billigare nu kan leda till högre kostnader i längre fram. Välj inte automatiskt det billigare alternativet.

Det kan ofta finnas ett skäl till att det har ett lägre pris. De flesta som har bestämt sig för ett arkitektritat hus brukar dock vara mer kvalitetsmedvetna än genomsnittet, vilket är ett skäl till att kostnaderna kan bli högre.

Att låta husets utseende komma i första rummet är också dyrare än att bygga så effektivt och billigt som möjligt, vilket är fallet med de flesta kataloghus. Skälet till att ett arkitektritat hus blir dyrare beror ofta helt enkelt på att du som köpare vill ha lite mer och lite bättre.

Du skulle kunna anlita en arkitekt för att bygga ett billigt hus i massproducerad stil. Men vad vore poängen med det?

Avslutningsvis så har arkitektritade hus ett högre andrahandsvärde än kataloghus. Även om ni tänkt er att bo där tills livet slut, så vet man aldrig vad framtiden bär.