WOON IDEE

Veelgestelde vragen | Contact opnemen

Hoe ziet het herstelplan van een fundering eruit?

Share Article

Als uw fundering kampt met problemen is het raadzaam om deze zo snel mogelijk op te lossen. De gevolgen, die optreden wanneer u het niet oplost, kunnen namelijk erg groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan scheuren in de gevel en muren, scheven vloeren in uw woning uw klemmende deuren en ramen. Met name de scheuren kunnen tot een grote kostenpost leiden. Dit wilt u natuurlijk niet.  Om de problemen op te lossen zal er een herstelplan geformuleerd worden door een funderingsexpert. Maar hoe ziet een dergelijk herstelplan er nou precies uit?

Funderingsonderzoek

Een herstelplan begint altijd met een uitgebreid funderingsonderzoek. Dit onderzoek is essentieel voor een goed herstelplan. De oorzaak van de funderingsproblemen moet namelijk vastgesteld worden. Gebeurt dit niet of onvolledig, dan is de kans groot dat de funderingsproblemen weer terugkeren. Dit wilt u natuurlijk niet.

De oorzaken van uw funderingsproblemen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Een uitgebreid onderzoek is daarom nodig om er zeker van te zijn dat de specifieke oorzaak vastgesteld wordt. De reden dat u te maken heeft met funderingsproblemen kan liggen aan de volgende punten:

  • Geconcentreerde belasting onder een specifiek deel van de woning
  • Externe factoren als zwaar bouwverkeer of extreem drukke wegen
  • Verdamping of onttrekking van het grondwater
  • Inklinking van klei- en veengrond of het wegspoelen van de draagkrachtige grond
  • Woning is gebouwd op een ander funderingstype dan de aanbouw of uitbouw

Na het funderingsonderzoek worden de gegevens in kaart gebracht en samengevat in een rapportage. Uit het onderzoek blijkt waar de DFH-palen precies de grond ingedraaid moeten worden om de funderingsproblemen te verhelpen. Door middel van deze palen wordt de fundering weer terug naar het oude niveau gebracht, zonder dat omwonenden daar last van hebben (trillingvrij).

Schade herstellen

Pas als de fundering weer naar het oude niveau gebracht is kan er nagedacht worden over de herstelwerkzaamheden. Uw funderingsproblemen hebben hoogstwaarschijnlijk geleden tot gevolgschade. Dit kan een scheve vloer zijn, maar ook scheuren in de muren van uw woning. Gelukkig is alle ontstane schade op duurzame wijze te verhelpen door funderingsexpert. Uw woning zal er weer als nieuw uitzien na deze werkzaamheden!  

You might also like

#Mindey

@mindey