WOON IDEE

Veelgestelde vragen | Contact opnemen

Is het verplicht om asbest te (laten) verwijderen?

Share Article

Is het verplicht om asbest te (laten) verwijderen?

Asbest Tegel, Dak, Oud, Vintage, Verf, Lucht, Geel

In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de gezondheidsrisico’s van asbest in huis. Er zijn ook strenge regels opgesteld om hier zodanig mee om te gaan dat deze risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Er zijn nog altijd een groot aantal huizen waar asbest in aanwezig is. Of je verplicht bent om asbest te (laten) verwijderen hangt van een aantal factoren af.

Is er sprake van niet-hechtgebonden asbest?

In de loop der jaren is bewezen dat asbest eigenlijk alleen gevaarlijk is als de vezels daarvan op een of andere manier vrij kunnen komen. Als deze dan bijvoorbeeld worden ingeademd, kunnen zij grote schade berokkenen, helaas vaak zelfs met dodelijke afloop. Als geconstateerd is dat er asbest in jouw woning aanwezig is, is het van groot belang om vast te stellen of het gaat om hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest kunnen de vezels niet zomaar los komen en is het veiliger om het te laten zitten. Er bestaat dan ook (nog) geen verplichting om hechtgebonden asbest te (laten) verwijderen. Is er sprake van niet-hechtgebonden asbest of bestaat het risico dat de vezels op andere manier vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging van het asbest? Of ben je van plan een deel van de woning te gaan verbouwen of te slopen waarbij het asbest beschadigd kan raken? Dan is het wel verplicht om dit te laten verwijderen en is het van belang dat er snel en adequaat wordt gehandeld.

Adequate verwijdering van asbest

Vervolgens is het van groot belang dat er met bijzondere voorzichtigheid met asbest wordt omgegaan. Hiervoor zijn daarom ook regels opgesteld. Bij de verwijdering van asbest moet worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2015. Het is niet in alle gevallen toegestaan om asbest zelf te verwijderen. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het vaak sowieso aan te raden om hier een professionele partij voor in te schakelen. Wordt je geconfronteerd met asbest in je huis? Lees je dan dus goed in en kies voor veiligheid door Gaertner Milieutechniek in te schakelen!

You might also like

#Mindey

@mindey